דווח על נזק

פרטי המבוטח

יצירת קשר

פירוט הנזק

מיקום הנזק ברכב

העלאת תמונות הנזק (חובה) - בנוסף לצלם גם את לוחית הרישוי

בחירת סניף לתיקון (יש לבחור רק באופציה אחת מתוך אחת הרשימות)

צירוף מסמכים

הצהרת דיווח נזק